eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1125

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 740-741
Nummer: 1125


<-Forrige . Indhold . Næste->

1125.

27 Juni 1680.

Om Betaling for Vandopstandere.

Obet bref.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom wj komme udj erfahring, huorledis voris kongel. residentz stad Kiøbenhafns almindelige oc uden byes vand værcher heel brøstfeldige schal befindes, til huis reparation ingen nermere midler for haanden schal vere, end at alle vand compagnierne, som af søerne fellis nytte hafuer, hin anden til hielp kommer, da paa det de mangler, som meest magt paaligger,

VI s.740

endnu udj nerværende sommer kand vorde repareret, hafuer vj allernaadigst for got befunden at byde oc befale, saa som vj oc hermed etc., at alle oc en huer, som spring oc pompe vands opstandere udj bemelte voris kongl. etc. udj deris huuse, gaarde eller andensteds hafuer, ingen undertagen, af huad stand oc vilkor de ere eller være kunde, schal tiltencht vere, inden førstkommendis 20 julij at erlegge oc betale effter anfordring til huer compagnies jnspecteurer 2 rixdlr. af huer opstander, som de i saa maader hafuer, huilche dennem igien til Hans Stampe, som hermed anbefahlis, dermed tilbørlig indseende at hafue, imod qvitering schal levere. Befindis nogen her udj motvillig eller forsømmelig, da schal en huer compagnies inspecteurer magt hafue, dennem at lade straffe som de, der paa v-loulige maade med vandet omgaais, effter een huer compagnies articlers videre formelding. Huor effter alle etc. Gifuet etc. Oldenborg slot d. 27 junij annno 1680.

Sæl. Reg. XXX. 506-07.

VI s.741

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 13:31:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top