eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1124

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 740
Nummer: 1124


<-Forrige . Indhold . Næste->

1124.

6 Juni 1680.

Om Bidrag af Beboerne ved Kongetorvet til dets Udsmykning.

Præsident, borgemestere og raad i Kiøbenhaufn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj allernaadigst tilsinds er, den corps de garde, som paa Konge torfvet her j etc. er bestaaendis, fra dend pladz, hvor den nu er, til en anden sted paa voris egen bekostning at lade forflytte og siden paa bemelte Kongetorff noget andet til stadens zirat og deris fornøyelse, som huuse og gaarde der sammestedz eyer, at lade indrette, til hvilchet at bekaaste vngefehrlig, efter giorde ofverslag, 560 rdl. schal behøfvis, da som vj ingenlunde paatvifler, at en hver sig jo her til godvilligen schal lade beqvemme, er voris etc., at j dend anordning giør, at de af borgerschabet, som ved bemelte Kongetorf, som for er meldt, boendis ere, vorder tilholt, deris contingent, saa vit en hver af dennem efter hos føyede forteignelse kand tilkomme, til voris commendant her udj staden, os elschelige Jochum Schach etc., som vj allernaadigst anbefalet hafver, med samme verch tilbørlig inspection at hafve, strax og med forderligste schee kand at lefvere, paa det at arbejdet kand faa sin fremgang og ey, om betalingen schulle vdeblifve, som vj dog ej allernaadigst vil formode, derudofver vorder opholdet. Dermed etc.. Hafniæ d. 6 iunij 1680.

Udj dette bref blef lagt ligesaadan en schrift, som udj neste forige til h. Henrich Bielche og de andre lagt blef.

Sæl. Tegn. XLII. 311-12.

VI s.740

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 13:24:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top