eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1119

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 737
Nummer: 1119


<-Forrige . Indhold . Næste->

1119.

31 Maj 1680.

Præsident Peder Resen fritages for Forretninger i Konsistorium.

Præsident Peder Reesen.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom os elschelige Peder Reesen, woris justitz raad, præsident i voris kongel. etc., assessor i collegio status oc høyeste ret, saa oc professor vdj universitetet her samme stedtz, for os allerunderdanigst hafuer ladet andrage, huorledis hand formedelst bemelte woris hannem anbetroede bestillinger oc andre allernaadigste paalagde commissioners forretninger iche udj consistorio academiæ tillige med schal kunde opvarte, som hand gierne wille, da hafver wj effter hans her om allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering allernaadigst beuilget oc tilladt, saa oc her med beuilger oc tillader, at hand fra bemelte consistorii academiæ oneribus maa vere forløfvet oc forschonet oc dog niude decimas, distribut oc oc aldt andet v-visse, som i academiet falder. Huor imod hand effter egen erbiudelse med den af professoribus, som effter hannem er nermest i collegio consistoriali at indtræde, hafuer at accordere, at hand sig hans partes paa tager, saa intet udj des forretninger der udofuer forsømmis. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 31 maij anno 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 487.

VI s.737

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 13:02:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top