eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1116

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 735-736
Nummer: 1116


<-Forrige . Indhold . Næste->

1116.

25 Maj 1680.

Privilegium for en Bogtrykkerenke.

Dorthe Cassuben sal. Corfitz Lufftes.

C. 5 giøre alle witterligt, at efftersom woris bogtrycker Corfitz Luft ved døden er afgangen, da hafue wj effter allerunderdanigste ansøgning oc begiering af sær kongl. naade allernaadigst beuilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at hans effterlefuersche Dorothea Cassuben maa oc schal her effter som tilforn nyde oc beholde alle huis privilegier oc friheder paa bogtrøcherj, som hendis afgangne mænd Jørgen

VI s.735

Gøde oc Corfitz Luft oc ellers hun self effter voris dennem af dato d. 20 decembris anno 1670, dissligeste d. 20 februarij 1677, saauelsom oc d. 15 maij der nest effter i samme aar 1677 oc dend 11 junij anno 1678 der paa allernaadigst gifne ere oc de det nydt oc betient hafuer, dog voris til os elschelige Thomas Walgenstein, voris forrige landtzdommer paa Gulland, allernaadigst gifne bref, af dato Kiøbenhafn d. 19 martij 1680, her med i alle maader u-præjudicerit, saaledis formeldendis, at huem wj vdj afgangne Corfitz Luftis stæd til voris bogtrycher allernaadigst bestillendis vorder, schal gifue til bemelte Thomas Walgensteen saa megit aarligen for hans almanacher at maa trøche, som een anden hannem i saa maader gifve ville, oc ellers med de tydsche at forholdis, som voris tilforne allernaadigst gifne brefue oc privilegier udj alle sine ord, clausuler oc puncter videre om formelder. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 25 maij anno 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 465-66.

VI s.736

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 12:51:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top