eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1114

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 727-728
Nummer: 1114


<-Forrige . Indhold . Næste->

1114.

19 April 1680.

Om Undersøgelse af Vandvæsenets Søer.

Albret Gyldensparre, Erasmus Bartholin, Jens Foss, Gotfried Hofman, Hans Stampe og Jørgen Dinessøn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vi allernaadigst kommer udj erfaring om dend stoere mangel, som aar effter andet saavel pompe vandet som spring vandet her i voris etc., saa at hvis der ej j tide blef raadet boed paa, at søerne, paa en deel steder moxen schal være tilgroede, igien kand vorde renoverede, demninger, sluser og ofverfald, som endten ere forfaldne eller og saa nedrige, at de iche kand holde dend mengde af vand, som stadens nødtørfft formedelst fleere hofvet render, som schal hidleggis, det nu meere end tilforn udkreffver, kand vorde reparerede og forhøyede, saa og grøffterne, hvorved vandet hidledis, paa nye oprendzede, ville det v-fejlbarligen i sin tid geraade staden og dendz indbyggere til en v-boedelig schade, svechelse og fare. Thj er voris etc., at j strax, og med aller forderligste schee kand, udj alle wand compagniernis inspecteurers sampt voris ridefoegetz og nogle af de paagrendsende proprietariers ofver-

VI s.727

værelse, begifver eder til alle de søer, slusser, ofverfald, demninger og grøffter, hvorfra enten spring eller pompe vand kand hafvis, og hver sted i sær besigter og med flid ofvervejer dets mangel og fejl, og hvorledis det best igien kand hielpis, saa og hvor højt omkostningen, som paa materialers indkiøb, arbeidzløn og andet schal anvendis, sig vngeferlig schal kunde bedrage. Herforuden hafver j og med flid at grandsche, hvor højt vandet j Langevaads dam, Uterslef søe, Emdrup søe, Leer søe, Peblinge søe og Sortedam til stadens forraad, gafn og nytte schulle kunde opstøffvis; om det ved de gamle schel og vaterpas kand forblifve eller iche, og huer sted med alle sine beschaffenheder og omstendigheder rigtig specificere og os om alt dette, som forschrefvet staar, eders allerunderdanigste schriftlig og udførlig relation og betenchende til videre voris allernaadigste resolution med allerforderligste tilstille. Dermed etc. Hafniæ d. 19 aprilis 1680.

Sæl. Tegn. XLII. 255-56.

VI s.728

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 11:40:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top