eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1109

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 722
Nummer: 1109


<-Forrige . Indhold . Næste->

1109.

1 Marts 1680.

Om Tilsyn med ny Bygninger.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom wj allernaadigst er kommen udj erfahring, huorledis adtschillige tuistigheder anlangende ny bygningers opreissninger saauelsom de gamles nedbrydelse her etc. oc udj vor stabelstad Christianshafn imellem de af jndbyggerne, som naboer oc gienboer ere, sig begifuer, huor ofuer een deel i vitløftig process oc penge spilde til deris egen største schade geraader, da til saadan u-lempe at forrekomme hafuer wj allernaadigst for got anseet at byde oc befale, saasom vj oc etc., at ingen tømmermand eller muurmester sig effter denne dag schal understaa, her udj bemelte voris etc. eller Christianshafn at nedbryde, anlegge eller opreise nogen biugning, huusse, poerterumme eller skuur, førend byens kiemner tillige med de naboer eller gienboer, som saadant vedkommendis er, der om blifuer advaret oc till aastedet fordret, des beschaffenhed at efftersee oc erfahre, paa det om nogen dennem sig der ofver hafde at besverge, de det da udj tide kunde gifue tilkiende, huiss de der imod hafde at prætendere. Oc saa frembt nogen tømmermand eller muurmester befindis her imod at handle eller giøre, da hand iche alleeniste sin laugs rettighed, medens end oc sit borgerschab at hafue forbrudt. Huoreffter etc. Gifuet etc. Hafniæ d. 1 martij 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 384-85.

VI s.722

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 21:04:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top