eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1108

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 721-722
Nummer: 1108


<-Forrige . Indhold . Næste->

1108.

21 Feb. 1680.

Om Kirkernes Bidrag til Vandforsyningens Forbedring.

Kiøbenhafns høylærde, sampt præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn med fleere.

C. 6. Wor naade tilforn. Efftersom vi af voris (til det fersche spring og pompe vands indrettelse og ved lige holdelse ved denne voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn) forordnede hofvet directeurer, deris effter voris allernaadigste befaling derom allerunderdanigste til os gifne erchlering allernaadigst erfarer, hvorledis de midler, som til samme vand-verchs bekostnings afleggelse allereede findis, iche saa høyt importerer, som dertil udkrefvis, da som sligt lige saavel kirchernis her i staden som den gandsche byes gemeene almues velstand j allerhøyeste maader interesserer, saa og at iblant andre gafnlig anordninger publiqves opstandere eller pomper ved bemelte kiercher til almindelig nytte kunde blifve opret og opsadt, og i serdeelished, paa det nødtørfftig wand des beqvemmeligere ved haanden hafves kunde, om kiercherne eller deris tilhørige residentzer og omkring boende naboer nogen fare formedelst jldsswaade hendede at paakomme, da hafver vj effter bemelte hofvet directeurers allerunderdanigste giorde forslag iblant andet for got anseet og billigt befunden, at een huer kierche her sammestedz iligemaade af sin middel og jndkomst herudj assisterer og til hielp kommer, nemblig Vor Frue kierche med 500 rdl. og Trefoldigheds kierche med 300 rdl. Thj er voris etc., at j dend anordning giører, at samme penge af bemelte kierchers middel til forschreffne verches directeurer eller huo, de til des annammelse allerede forordnet haffver eller forordnet vorder, imod tilbørlig qvitering effter anfordring strax erlagt og betalt vorder. Dermed etc. Hafniæ d. 21 februarij 1680.

VI s.721

Ligesaadant bref udgich til præsident, borgemestere og raad i Kiøbenhafn om 500 rdl. af Hellig Giesteskierche og st. Nicolaj kierche lige saa 500 rdl., hr. Henrich Bielche om 200 rdl. af Holmens kierche, jtem de eldste og forstandere til den tydsche eller st. Peders kierche 500 rdl. af samme kierche.

Sæl. Tegn. XLII. 237-38.

VI s.722

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 20:59:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top