eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1106

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 718-719
Nummer: 1106


<-Forrige . Indhold . Næste->

1106.

12 Feb. 1680.

Om Børsens Istandsættelse.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj allernaadigst komme udj erfahring, huorledis Børsen her etc. i steden for dend brug, dend i begyndelssen schal hafue værit destineret til, nu meesten schal være øde, huor ud ofuer end oc saa de fleeste boeder sammestedtz schal befindis at være lædige, da hafue vi, i allernaadigst henseende til denne voris kongelige residentz stads desto støre ziirlighed sampt handelens ydermeere nytte oc fremtarf allernaadigst beuilget oc tilladt, saa oc etc., at alle de, som boeder paa bemelte Børs inden førstkommendis pindtzdag antage oc dennem self tilbørligen reparere vilde, schal dennem til st. Michels dag i nerværende aar uden nogen

VI s.718

afgift niude oc bruge. Huor imod ingen af dennem, som udselge noget ved alnemaal, her effter schal vere tilladt her etc. nogen kramboed at holde, med mindre de deris eegne huusse hafue eller vil holde boed paa Børsen. Oc saa frembt nogen deris vahre her i staden i leyede kramboede hafuer och iche paa Børsen boed holde, schal gifue til samme Børsis ved lige holdelse aarlig 12 rixdr. Huilchet fra førstkommendis Michels dag schal begynde oc siden, indtil alle boederne paa bemelte Børs blifuer bort lejet, continuere. Huor effter alle etc. Gifvet etc. Hafniæ d. 12 februarij anno 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 364-65.

VI s.719

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 20:42:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top