eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1103

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 716-717
Nummer: 1103


<-Forrige . Indhold . Næste->

1103.

5 Jan. 1680.

Præsident Peder Resen faar Eneret til Udgivelse af forskellige Skrifter.

Peder Resen.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom os elschelig Peder Resen, voris iustitz raad, præsident her etc., saa og assessor i collegio

VI s.716

status og høyeste rett, hafver ladet trøche konning Frederich dend anden, salig og høyloflig ihukommelsse, hans krøniche og endnu hafver for, her effter i trøchen at lade vdgaae Atlantem Danicum, saavelsom och konning Voldemars iydsche low vdsat paa tydsch, disligeste koniug Christophers stads-rett paa dansch og tydsch, saa og konning Christian dend anden hans recess, noch en tractat om elephant orden og en anden om danneborgs(!), da j allernaadigste henseende till dend stoere bekostning, samme vercher forud erfordrer, hafue wj, efter hans herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernaadigst bevilget och tilladt, saa og etc., at ingen anden end hand og hans arfuinger, eller hvem hand dett tilstaar, forschrefne bøgger vdi 12 aars tid, fra enhver tractats vdgifuelsses dato at regne, vdi vore riger og lande j dett sprock, som tractaterne ere schrefne, enten vdi større eller mindre format, ey heller extraherit eller foruden kaaberstycker, maa tryche eller oplegge lade, langt mindre andensteds fra her wdj vore riger og lande indføre, distrahere eller tilfalds holde. Vnderstaar sig nogen her imod at giøre og med andre exemplarier deraf ahntreffes, end som med bemelte Peder Resens merche findes paateignet, schall iche alleeniste alle saadanne exemplarier vere forbrudte och forfaldne, halfparten till os og dend anden halfue part till meerbemelte Peder Ressen og hans arfvinger, medens end og de schyldige der foruden straffes som woris mandaters motvillige ofvertrædere. Hvor for atter bemelte Peder Reessen eller hans arfvinger schall hafue behørig tilssiun med, att forschrefne tractater med største flid og correct worder trøgte, og siden for it lideligt og billigt kiøb soldt og afhendte, saa frembt de denne woris benaading agter att niude. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 5 januarij 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 323-25.

VI s.717

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 20:15:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top