eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1097

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 714
Nummer: 1097


<-Forrige . Indhold . Næste->

1097.

13 Sept. 1679.

Bevilling for en Bryggergaard paa Christianshavn.

Ambiørn Haagensen.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Ambiørn Haagensen, brøger og indvaaner her j etc., for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, huorledis hans tilhørende tvende gaarde, vdj vor stabbelstad Christianshafn beliggende (som tilforn hafuer verrit i brøggerlauget her i bemelte vores kongel. etc. allernaadigste meddeelte priuilegier), er blefven vdelucht. Og som hand siden med stoer bekostning fersch pompevand i samme gaarde hafuer ladet indlegge og en af dennem med hvis, som til en brøgger gaard behøfues, saa og med en heste mølle dertil ladet indrette, da hafuer wj, effter her om allerunderdanigste giorde ahnsøgning og begiering, sampt os elschelig præsident, borgemestere och raad, saa og bemelte brøgger laug her i staden, deris allerunderdanigste giorde erklering, allernaadigste bevilget og tilladt, saa og etc., at dend til forschrefne brygger brug indrettede och Ambiørn Haagensen tilhørende gaard maa verre en brøger gaard og nyde de samme priuilegier, som andre brygger gaarde her i staden nyder og hafuer. Dog ville wj allernaadigst, at hand eller huem etc. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 13 septembris 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 262-64.

VI s.714

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 19:55:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top