eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1093

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 712-713
Nummer: 1093


<-Forrige . Indhold . Næste->

1093.

30 Avg. 1679.

Om Jonas Trellunds Gæld.

Magister Johannes Musculus.

C. 5. Giøre alle vitterligt, at efftersom os elschelig magister Johannes Musculus, hindes Majtz. voris elschelig kiere gemahl dronningens hof predicant, for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, hvorledis hand dend bortrømbte Jonas Trellund 2000 rixdlr. schal hafve forstragt, hvor fore hand hannem vdj betalling en obligation hafde transporterit, som hannem udj nerverrende aar af voris høyeste ret, formedelst dend effter beviissning schulle vere betalt, frakiendt er, og som forskrefne magister Johannes Musculus ej noget til samme sin fordrings betalling schall wide at erlange, med mindre der kunde findes noget i it lidet forseiglet skrin, som bemelte Trellund hannem for nogle aar siden vdi forvaring schal hafue lefveret, da hafve vj, efter her om allerunderdanigste giorde ansøgning och begiering, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at bemelte magister Johannes Musculus maa forbemelte hoes sig bestaaende skrin i arrest beholde, og saa frembt forskrefne magister Johannes Musculus ej af samme skrin for sin fordring fyllest kand bekomme, maa hand forskrefne Jonas Trellunds egen person sampt andre hans tilhørende middell og formue, hvor hand hannem eller samme middel j vore riger og lande antreffe kand, og ingen tilforn lovlig vdj er prioritered, lade paagribe, arrestere og megtig verre, indtil hand for ald sin retmessig prætention endeligen og tilbørligen tilfreds stillet vorder. Dog schal bemelte arrester, effter at de scheed ere, strax lovligen paatalles og ved domb forfølges. Thj biude wj her med og befalle alle og en huer,

VI s.712

som paa wores og rettens vegne i bemelte vore riger og lande, saavel paa landet som i kiøbstederne, hafver at giøre og lade og her med ahnmodet vorder, at de oftbemelte magister Johannes Musculus eller hans fuldmegtig, till dette vores bref at fyllestgiøre, ald muelig hielp og befordring bevisser. Og forbiude wj alle og en huer etc. Hafniæ dend 30 augustj 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 236-37.

VI s.713

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 19:10:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top