eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1091

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 709-710
Nummer: 1091


<-Forrige . Indhold . Næste->

1091.

17 Avg. 1679.

En Vejrmølle i Brøndbyvester maa flyttes til en Plads udenfor Vesterport.

Jens Kron i Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Jens Cron, indvaaner her etc., for os allerunderdanigst hafuer ladet andrage, hvorledis hand vdj sin gields betalling en gammell veyrmølle, wed Brøndbye wester her i vort land Sielland staaendes, schal hafue maat antage, hvor til saa liden og ringe maaling schal verre, at hand ej sin halfue rendte der af kand hafue, da hafue wj effter fornefnte Jens Crons her om allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand forschrefne sin weyrmølle maa flytte og her for bemelte vores kongl. residentz stad Kiøbenhafn uden Vester poert paa efterfølgende hannem af os dertil allernaadigst bevilgede og af voris ingenieur os elschelig Gotfred Hofmand wduiiste plads igien lade opsette. Og er samme plads liggendis inden dend gamble for-stads vold, huor en veyrmølle tilforn schal hafue standet, nemblig bag og synden ved Gabriel Boumands pladtzs, langs med en graf inden bemelte gamble forstads vold, og er en trei hug, strechendes sig langs med bemelte graf imod volden hundrede tiufue og otte alne lang, item fra dends yderste puncht og op igien imod Gabriel Boumands pladtz hundrede och fembten alne lang, og langs wed Gabriel Boumans pladtz halffierdesindstiuffue og otte alne breed. Her foruden maa hand og til forschrefne mølle niude en mølle- eller kiøre vey ved dend øster side af bemelte Gabriel Boumans platz fra adelveyen og til fornefnte møllepladtz fyrgetiufue og sex alne i lengden og siuf i breden. Huilchen forschrefne afstucken mølle-pladtz og vey Jens

VI s.709

Cron og hans arfvinger til forschrefne brug v-behindret maa nyde og beholde, dog byens rettighed u-præjudicerlig, saa og, at saa vell imellom bemelte vey som møllepladtzen og Gabriel Boumans pladtz holdes en graf eller rende, som paa halftredie alen afstuchen er, huor vdj vandet sit afføb fra adelveyen og til ofven bemelte gamble graf kand hafue. Dessligeste maa iche nogen stoer biugning eller huus til at boe udj paa bemelte pladtz opsettes, videre end till weyrmøllens brug nødvendig behøfves kunde. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 17 augusti anno 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 218-19.

VI s.710

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 18:54:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top