eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1087

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 704-705
Nummer: 1087


<-Forrige . Indhold . Næste->

1087.

21 Maj 1679.

Beskikkelse af en Hospitalsforstander i Vartov.

Cort Wachling.

C. 5. kgl. confirmation paa bestalling: Wj underschrefne, dend Hellig aands hospitals directeur[er] her vdj staden kiendes og her med vitterlig giøre, at wj efter Hans Kongl. Maytz. voris allernaadigste konge og arfve herres skriftlige allernaadigste befalling, daterit Kiøbenhafns slot dend 28 maij 1678, hafver antaget, saa og her med antager og fuldkommen beordrer Cort Walchelin at verre hemelte hospitals og de dertil hørende lemmers sampt deris tillagde indkombsters forstandere. Thj schall hand her med vere forlofued, vnder sin forvaltning at annamme, hvis intrader stædet aarlig kand vere tillagt og med rette følge. Hvor fore hand os aarlig reede og regenschab till hver Phillippi Jacobj hafver at giøre effter hans reverses videre indhold. Hvorfore alle bemelte hospitals bønder og tiennere sampt alle andre vedkommende og en hver, som hannem for des sedvanlig indkombst hafver at suare, her med tilkiende gifves, at de forskrefne

VI s.704

Cordt Walcheling, een huer paa sine steder, maa agte og ansee som dend, der tilbørligen er antaget och forordnet til forschrefne hospitals forstandere at verre, og de vnderhafvende hannem dend pligtig lydighed at beviise vdi aldt det, som lovligt og rett er, under straf som wedbør. Til vitterlighed hafver wj dette med egne hænder vnderschrefvet og ladet hospital indseigl her vndertrøche. Actum Kiøbenhafn dend 6 martij 1679. H. Bagger. Titus Bulche. Christen Anderssen. Esaias Fleischer, etc. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 21 maij 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 160-61.

VI s.705

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 18:08:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top