eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1085

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 703-704
Nummer: 1085


<-Forrige . Indhold . Næste->

1085.

21 Maj 1679.

Om Indretning af Løngangsstræde.

Hr. Holger Wind, hr. Otto Paavisch, Jochum Schach, Barthold von Bylow, Gotfried Hofman og Hans Jensøn Stampe.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom Pofvel Hansøn og Christopher Grodt med fleere jndvaanere, boendis udj Magstrædet her i etc., hos os allerunderdanigst hafver ladet ansøge og begiere, at dennem imod hvis bekostning, de paa møllegrafvens opfyldelse inden Vesterport her i staden effter voris allernaadigste befaling allereede giort hafuer, til eyendom maatte bekomme og nyde nogen jordzmon til deris allereede hafvende pladzers forvidning og bygning ved bemelte møllegraf, om hvis beschaffenhed ingenieuren, os elschelige Gotfreid Hofman, voris eldste gen. qvarteermester, d. 7 novembris 1678, jtem os elschelige Jochum Schach, voris gen. major og commendant her i staden, tillige med bemelte ingenieur d. 2 februarij i nerverende aar 1679, saa og nogle af borgerschabet dertil anordnede mænd d. 24 aprilis sidst forleeden, effter voris allernaadigste befalinger, sig allerunderdanigst erchleret hafuer. Hvilche bemelte erchleringer sees, at det byen til gaufn og beste schal geraade, om en gade langs med ofuenschrefne supplicanters baghuuse kunde giøres, og os elschelige Robert Colnet, voris obrest lieutenant, til des bedre fremgang schal være ofverbødig, jt støche af sin derhos liggende hauge pladz dertil at afstaae. Da paa det meerbemelte supplicanter imod deris paa fornefnte grafs opfylding giorde bekostning nogen vederlag kunde nyde, hafver vj dennem forschrefne begierte jordsmon allernaadigst bevilget, saavelsom for got anseet, forbemelte gade at lade anordne. Thj er voris etc., at j samptlige interesserende med forderligste for eder fordrer, aastederne besigtiger og dereffter en huer saa meget jordsmon, søm ret og billigt eragtes, til videre voris allernaadigste schiøders erlangelsse tillegger, saa og derhos gaden, huor den schal gaae (af saa stor brede, som pladzen kand taale)

VI s.703

afpæler. Desligeste hafuer j og derhos, eders allerunderdanigste betenchning at gifue, anlangende paa huad maade best kunde forekommes, at den u-reenlighed, som saa meget paaklages, ey ydermeere der hen schulle føres. Og hvis j udj forschrefne maade forrettendis vorder, hafver j de vedkommende til underretning forsvarligen beschrefven at meddeele. Dermed etc. Hafniæ d. 21 maij anno 1679.

Sæl. Tegn. XLII. 148-49.

VI s.704

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 17:59:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top