eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1081

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 700-701
Nummer: 1081


<-Forrige . Indhold . Næste->

1081.

10 Feb. 1679.

Privilegium for Kongens Bogbinder.

Wulfgang Lamprecht, bogbinder.

Giøre alle vitterligt, at vj allernaadigst hafver for gott anseet, at alle fremmede bogbinder-svenne, som ey af andre ere forschrefne og hid til voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn ankommer og her at arbeide begierer, schal sig hoes vores bogbinder Wolfgang Lamprecht først anmelde eller af oldermanden for bogbinder lauget fremfor alle andre tilbydes, om hand dennem til vores arbeids fornødenhed kunde behøfve at bruge, førend de hoes andre mestere vdi bogbinder lauget til at arbeide angifvet vorder. Og hvis svenne hand i saa maader til arbeide bekommer, schal hoes hannem vnder lige saadan disciplin forblifve som andre svenne hoes mesterne vdi lauget, saa at hvilchen svend, som sig imod bemelte Wolfgang Lamprecht

VI s.700

motvilligen eller v-tilbørligen ahnstiller, schal iche tilstedes hos nogen i lauget her i staden at arbeide, førend hand sig endten med hannem lovligen forligt hafver eller af lauget vdi forschrefne Wolfgang Lamprechts eller hans fuldmegtiges nerverelse straffet vorder. Desligeste hvis drenge, som bemelte Wolfgang Lamprecht vdi lære antager, maa og af bogbinder lauget sammesteds ind og vdschrifues og effter laugetz rettighed og sedvaane i alle maader dermed at forholdes. Hvor effter oldermanden ofver bogbinder lauget her i bemelte vores etc. saavelsom bogbinder lauget sammesteds, som nu er heller her effter kommendes vorder, sig allerunderdanigst hafver at rette og forholde. Forbiudendes etc. Hafniæ d. 10 februarij 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 63-64.

VI s.701

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 16:43:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top