eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1080

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 700
Nummer: 1080


<-Forrige . Indhold . Næste->

1080.

21 Jan. 1679.

Præsten i Gentofte fritages for at yde Landgilde af sin Præstegaard til Vartov Hospital.

Magister Friderich Plum i Gientoffte,

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom wj allernaadigst erfarer, hvorledis wores elschelige kiere hr. farfader, salig og høyloflig ihukommelsse, formedelst Gientofte kalds ringhed schyld, for langsommelig tiid siden allernaadigst schall hafue befried og forschaaned des prestegaard for hvis landgilde, der af tilforn til det Almindelig hospital her i staden hafver verrit gifvet, og hospitallet der imod anden wederleg tillagt, da som idtzige sogne prest magister Frederich Plums vilckor og indkombst herforuden schall vere fast ringere end hans formends, formedelst nogle iorde og enge bemelte prestegaard siden schall werre frakommen og anden steds henlagt, hafver wj effter forschreffne beschaffenhed og forskrefne magister Frederich Plums her om allervnderdanigste giorde ansøgning og begiering allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand ligesom hans formænd for forschrefne landgildes vdgift af bemelte prestegaard frembdeelis maa vere frj og forschaanet. Og wille wj hospitallet der imod anden wederleg allernaadigst forvnde. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 21 januarij 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 29-30.

VI s.700

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 28 20:40:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top