eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1076

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 698
Nummer: 1076


<-Forrige . Indhold . Næste->

1076.

21 Dec. 1678.

Om Opmaaling af en Grund i Ny Kongensgade (se Nr. 1078).

Gotfred Hofman.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom Hans Frederich Sahling paa sin egen og afgangne Sophie Hennings, fordum indvaanersche her i staden, hendis børns veigne for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, og v-anseet dennem for rum tid siden en byggepladz ved forrige ingenieur Jan Jansson af een afgangne gref Friisis forige tilhørende hauge-pladzer hafver veret udviist til at opbygge deris huusse paa igien, som dend nye canals indløb dennem hafver foraarsaget at needbryde, saa schal bemelte børn dog ey, formedelst adschillig tilføjede hindring og ophold, schiøde paa samme deris udviste pladz til des hafver bekommet. Thj er voris etc., at du dig om bemelte pladzes beschaffenhed med flid erkyndiger, og saa fremt iche befindes, den at være festningen til schade eller nogen anden derudj lovligen berettiget, hafver du samme pladz at udviisse og afmaale og de vedkommende derpaa fornøden maalebref til videre voris allernaadigste schiødes erlangelse at meddeele. Dermed etc. Hafniæ d. 21 decembris 1678.

Sæl. Tegn. XLII. 90.

VI s.698

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 28 20:25:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top