eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1070

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 695
Nummer: 1070


<-Forrige . Indhold . Næste->

1070.

24 Avg. 1678.

Bevilling paa en Bryggergaard i Mikkel Bryggersgade.

Erich Nielsen, brøger.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom Erich Nielssen brøgger, iudvaaner i voris kongl. residents stad Kiøbenhafn, for os allerunderdanigste hafuer ladet andrage, hvorledis hand af brøggerlauget sammesteds schall forhindres, brøggerfrihed till sin gaard i Michell brøgers gade (som hand sig hafver tilforhandlet) at niude, formedelst fersch pumpe wand iche der vdj er schaffed, som effter woris till lauget allernaadigste gifne priuilegiers tredie poestes indhold till paasche 1675 burde at hafve verrit effterkommed, saa efterdj wij af os elschelige præsident, borgemestere og raad her i staden deris allerunderdanigste indgifne erklering allernaadigste erfarer, bemelte gaard att verre en eldgammel brøggergaard, som altid med fornøden brugelig brøndvand hafuer verrit og endnu er forsiunet, till med tilholder forschrefne laugspriuilegier gaardens forige eyermand Peder Andersen, pompevand alleene at lade indlegge, da hafver wi efter forbemelte beschaffenhed sampt forskrefne Erich Nielsens her om allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget og tilladt, saa oc her med allernaadigst bevilger og tillader, at forschrefne gaard , frembdelis som tilforn en brøggergaard maa forblifve oc tilhørrige priuilegier oc frihed niude. Dog schall hand effter egen erbiudelsse oc løfte bemelte pompevand der sammesteds indforschaffe, saa snart fredelig tider blifver oc behørige rende bekommes kand. Forbiudendes. Hafniæ dend 24 augustj 1678.

Sæl. Reg. XXX. 753-54.

VI s.695

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 28 19:48:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top