eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1067

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 693-694
Nummer: 1067


<-Forrige . Indhold . Næste->

1067.

16 Marts 1678.

Kommissairer beskikkes til at fuldbyrde Abel Kathrines Testamente i Henseende til det til de Fattige skænkede Gods.

Holger Parsberg og Andreas Engeberg.

C. 5. Wide maa j os elschelig Holger Parsberg etc. och Andreas Engelberg etc., at efftersom vj tilforn allernaadigst hafver anbefalet commissarier, som iblant andet schulle udlegge, hvis jordegoedz afgangne Abel Chatarine hafver testamenterit de siuf fattige her etc. saa og Øllegaard Hansdaatter, og bemelte commissarier en rum tid der ofver schal haffve været og dog ingen slutning derpaa giort hafver, formedelst de fattigis forstandere og bemelte Olegaard Hansdaatters verge iche ere forbemelte jordegodsis tilstand bekiente, og commissarierne ey heller noget derom schal være videndis, da er effter forskrefne fattigis forstanderes og os elschelige Nicolaj Brøg-

VI s.693

mands etc. deris allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering voris etc., at j som commissarier, saa snart som det uden eders bestillings forsømmelsse schee kand, retter eders leilighed effter at begifve eder til alt det jordegoedz, som bemelte Abel Chathrine til de fattige og Ollegaard Hansdatter testamenterit hafver, og det samme grandscher, besigtiger og forsvarligen imellem de fattige, Øllegaard och Nicolaus Brøgman, effter voris allernaadigste forordning, en hver sin anpart rigtigen udlegger og til liqviderer, og imellem de interesserende her udj fuldkommen endschab giører. Hvis og parterne nogen jrring og tvistighed imellem falde kunde, haffver j dennem enten j mindelighed etc. Og huad som j udi saa maader forrettendis vorder, hafver j til de interesserende under eders hænder og zigneter at gifve beschrefven, som j ville ansvare og bekiendt være. Dersom og een af eder etc. Ladendis. Hafniæ d. 16 martij anno 1678.

Sæl. Tegn. XLII. 32-33.

VI s.694

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 28 19:36:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top