eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1065

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 692-693
Nummer: 1065


<-Forrige . Indhold . Næste->

1065.

28 Jan. 1678.

Beskikkelse af en Vejermester.

Jacob Biørnssen.

C. 5. kgl. confirmation paa bref. Præsident, borgemestere og raadmend vdi dend kongel. residentz og fri rigs stad Kiøbenhafn giøre vitterligt, at efftersom Kongl. Ma. voris allernaadigste arfve koning og herre os allernaadigst hafver forundt og bevilget, at vj de vnderschedlige smaa bestillinger og tiennister, her i staden forefalde, med døgtige persoener, som dennem betienne kunde, maa forsiune og lade forrette, saa effter at nu en døgtig person paa stadens weyerhuus behøfves, som med dend nu idtzige weyermester Gierdt Borchertssen Mejer kunde hafve tilssiun og goed indseende, saa at voris og stadens beste j alle muelige maader kunde søgges og befordres, da hafver wj dertill antaget og forordnet og nu her med etc. erlig, agt og velforstandig mand Jacob Biørnssen, at hand til førstkommende nyt aars dag 1678 samme bestilling tiltræder, dog med slig wilckor, att saa lenge Giert Meyer lefver, da hand sig ey med andet at befatte end

VI s.692

at holde mod hannem contrabog og voris og stadens gafn og beste vdj alle muelige maader at ramme og søge og effter bemelte Giert Mejers død bestillingen i alle maader at tiltræde og antage med lige wilchor og rettighed, som da hans formand for hannem dend niudt og haft hafver. Des till bekrefftning vnder vores stads indseigl. Actum Hafniæ dend 22 october anno 1677. Da wille wj etc. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 28 ianvarij 1678.

Sæl. Reg. XXX. 520-22.

VI s.693

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 28 19:14:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top