eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1055

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 688-689
Nummer: 1055


<-Forrige . Indhold . Næste->

1055.

26 Maj 1677.

Om Forbedring af Vandledningerne.

H. Henrich Bielche, h. Johan Christoph von Cørbitz, h. Holger Wind, præsident Reesen, d. Rassmus Bartholinus, d. Cosmus Borneman oc Arendt Berendtsen.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wj megit vgierne maa fornemme, stoer mangel aar effter andet saa vel paa pompe

VI s.688

som springe vandet udj woris kongl. residentz stad Kiøbenhafn, seerdeelis oc paa posterne oc brøndene paa gaderne, huor af en deel schal vere affeldige oc endeel gandske v-duelige, saa at staden med dends jndbyggere der udofuer iche ringe fare oc schade maa hafue sig daglig at frychte for, med mindre der paa i tide raadis boed, da er voris etc., at j alle dennem, som med vandets indleding her i staden hafuer at bestille oc ellers med posterne oc brøndene paa gaderne hafuer indseende, strax for eder til en viss tid lader kalde oc iche alleene des aarsag af dennem fornemmer, medens end oc, huorledis de der til lagde midler ere blefven anvendte oc udgifne. Siden hafuer j alting dette verch til nytte oc befordring med største fliid at besigtige oc der hoss grundeligen at ofuer veye, huorledis saadan u-lejlighed best kand forrekommis, oc ald fornøden anordning engang for alle igien giøris oc indrettis, huor ved got oc sundt saa vel springe som pompevand her udj staden stedtze kand blifve ved magt holden, oc ellers behørige poster oc brønde ofuer alt paa torfvene oc andre real pladtzer sambt ved kaarsgaderne opsat oc forferdiget, huor af jndbiuggerne udj jldsfare beleiligen kunde sig betienne, oc os saa om alting eders allerunderdanigst udførlig erkleering oc betenchende til widere voris etc. Dermed etc. Landscrone d. 26 maij anno 1677.

Sæl. Tegn. XLI. 398-99.

VI s.689

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 17:39:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top