eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1054

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 688
Nummer: 1054


<-Forrige . Indhold . Næste->

1054.

22 Maj 1677.

Undersøgelse om Ophavsmændene til et stort Opløb og Forebyggelse af lignende i Fremtiden.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom wj w-gierne hafue fornummet dend stoere tumult, som nogle af dend gemeene mand udj voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn for faae dage siden schal hafue begaaet, da er voris etc., at j, saaviit mueligt er, lader inqvirere, huem der til aarsag verit hafuer, paa det de uden ophold strengeligen, andre til afskye, kand vorde straffet, Oc saa frembt saadant her effter der i staden schulle passere, det samme da i agt tager, huor om j videre med voris canceller, os elschelige h. Friderich grefve af Ahlefeldt, oc med voris rigs marschalch, os elschelige h. Johan Christoph von Kørbitz, hafuer at conferere. Dermed scheer etc. Landtzcrone d. 22 maij anno 1677.

Niels Enwoldsen, stads hopmand.

C. 5. Efftersom wj ugierne hafuer fornummet dend stoere tumult, som nogle af den gemeene mand udj voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn for faa dage siden schal hafue begaaet, da er voris etc., at du, saa frembt saadant her effter der i staden schee schulle, dend anstalt da giør, at trommen blifuer rørt til at samle endeel af borgerschabet, som slige u-rolige hofder iche alleene kand krafftigen imodstaa oc i saa maade deris onde forrehafuende at forhindre, mens end oc dennem i arrest at henbringe, paa det de af deris beskickede øfrigheder med tilbørlig straf, andre til afskye, kand worde anseet. Dog hafuer du woris canceller, os elschelige h. Friderich grefve af Ahlefeld, oc voris rigsmarschalch, os elschelige h. Johan Christoph von Kørbitz, det forhen at tilkiende gifue oc dig effter deris betenchende derom at conformere, saa oc, førend trommen blifuer rørt, voris der værende commendant det at forstendige. Dermed etc. Landscrone d. 22 maij anno 1677.

Sæl. Tegn. XLI. 397-98.

VI s.688

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 27 19:22:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top