eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1051

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 686-687
Nummer: 1051


<-Forrige . Indhold . Næste->

1051.

24 April 1677.

Privilegium paa Sæbesyderiet paa Christianshavn.

H. Ulrich Friderieh Gyldenlew.

C. 5. giøre alle witterligt, att efftersom os elschelige wel- oc høybaarne h. Ulrich Friderich Güldenlewe etc. af afgangne Andreas

VI s.686

Pompe, imod en summa penges forstrechning, till forsichring er udj pandt satt bemelte Andreas Pompe udj vor stabelstad Christianshafns beliggende huusse tillige med dett derudj forhandene sæbesyderie oc olie møllewercher, sambtt alle andre materialier, som til des forttsættelsse tillige med den octroje oc privilegie, hand af os derpaa haft haver, da haver vj effter forskrefne hr. Ulrich Friderich Gyldenlewes herom allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilgett oc tilladtt, saa oc etc., att hand paa forschrefne Andreas Pompe af os d. 18 decembris anno 1673 derpaa allernaadigst gifvett oc forundt er oc hand dereffter niudt haver. Hvilche forschrefne privilegier oc friheder forbemelte woris stadtholder oc hermed schall være tilladt oc forundt med liige condition, som først er rørt, till hvem hannem gott siunis, igien att transportere oc overdrage. Dog att derpaa wiidere woris allernaadigste confirmation af dennem, som werkerne overdrages till, allerunderdanigst søges. Forbiudendes etc. Hafniæ 24 aprilis 1677.

Sæl. Reg. XXX. 375.

VI s.687

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 27 18:59:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top