eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1047

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 684-685
Nummer: 1047


<-Forrige . Indhold . Næste->

1047.

22 Feb. 1677.

Om Gjennemsyn af Peder Resens Frederik den Andens Krønike.

H. Owe Juel oc m. Rassmus Winding.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elschelige Peder Reesen etc. allerunderdanigst hafuer verit begierendis, at hannem nogle visse forordnede allernaadigst motte beskickes, som voris elschelige kiere h. far faders fader Friderich dend anden salig oc høyloflig jhukommelses baade paa danske saa oc paa latin af hannem schrefne historier oc crønicke tillige med hannem self, førend de i trychen udgich, kunde igiennem see oc der om conferere, til dend ende, at icke noget der udj schulde findes indført, som voris

VI s.684

naboer eller andre fremmede for hart kunde anrøre oc de sig i fremtiden schulle paastøde, da er voris etc., at j udj bemelte Peter Resens ofuerverelse bemelte crøniche for eder tager oc sambtlige dennem effterseer oc ofuerveyer med saadan ffiid oc sindig efftertanche, at, som før er meldt, intet der udj vorder funden, som kand eragtes at vere fremmede eller andre fornær anteignet, oc huor udofuer dennem kunde gifves anledning sig i fremtiden med viitløfftige repliqver eller i andre maader at besuerge. Dermed etc. Hafniæ d. 22 februarij anno 1677.

Sæl. Tegn. XLI. 368-69.

VI s.685

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 27 18:45:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top