eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1042

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 682
Nummer: 1042


<-Forrige . Indhold . Næste->

1042.

28 Jan. 1677.

Om Indkvartering hos Hofbetiente og Gejstlige.

H. Helmuth Otto von Winterfeld, h. Niels Juel, h. Hans Bagger oc d. Rassmus Bartholinus.

C. 5. Wor gunst tilforn. Efftersom disse besuerlige krigstider ey vil tillade, at voris kongl. betienter oc gejstligheden her etc. effter de dennem allernaadigste gifne privilegier, saa gierne som vj det dog ville, kand være forschaanet, at de io borgerskabet noget udj dend extraordinaire standquarteer maa tilhielp komme, da er voris etc., at j med præsidenten her udj staden, os elschelige Peder Reesen, oc nogle af de 32 mend, som billetten giøre, eder forsamler oc med største flid delibererer, paa huad maade forschrefne standqvarteer her j Kiøbenhafn oc Christianshafn kunde modereris, saaledis at alle jndbyggerne, som gaarde oc ejendom eller oc frj residencer hafuer eller beboer oc her samme steds sig opholde, uden nogen exemption, bemelte standqvarteer udi denne krigs tid alleene kunde hielpe at bære, oc det effter taxten, som gaardene udj grundskats matricul satte ere, proportioneris eller oc saa, som j billigst eragte, at en huer effter fornødenhed til et extraordinaire standquarteer burde udj denne tid at contribuere oc borgerschabet dermed til hielp at komme. Thi naar Gud fredelig tilstand igien vil forlehne, ville vi, at det ved de en huer allernaadigst gifne privilegier uforanderlig dermed schal forblifue. Huilchen eders project oc forretning j udj pennen fuldkommeligen hafuer at forfatte oc oss i morgen til videre voris allernaadigste resolution allerunderdanigst at tilstille. Dermed etc. Hafniæ d. 28 januarij 1677.

Sæl. Tegn. XLI. 344-45

VI s.682

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 27 18:10:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top