eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1038

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 679
Nummer: 1038


<-Forrige . Indhold . Næste->

1038.

14 Dec. 1676.

Om Forholdet mellem Hofbetjentene og Borgerskabet i Henseende til Isning og Vagt.

H. Jørgen Bielche, h. Holger Vind, baron von Winterfeld, præsident Reesen, stadtzhauptmand Niels Enwoldsen oc stadtzcapitain Anders Knock.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom sig nogen disordre imellem voris kongl. hofbetiente oc borgerschabet her i staden anlangende vagt oc jissningen i disse besuerlige krigs tider schal begifue, i det bemelte voris hofbetienter allerunderdanigst formeener, at de i saa maader effter de dennem allernaadigst gifne privilegier bør at staae under deris egne forrestillede officerer oc visse poster anviisses, oc borgerskabet tuert imod ville hafve, at de i slige tilfelde stadens compagnier oc dessen officerer lige ved dennem schulle vere undergifne, da er voris etc., at j eder strax oc u-fortøffvet til en vis tid forsamler oc med huer andre flitteligen ofuer veyer, huorledis j best eragter, at denne disordre betiden kand forrekommes oc det gemeene beste der imod effter tiidernis tilstand tilbørligen fremmis, oc os saa derom eders allerunderdanigste udførlige betenckende til videre voris allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 14 decembris anno 1676.

Sæl. Tegn. XLI. 324.

VI s.679

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 27 17:37:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top