eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1030

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 676-677
Nummer: 1030


<-Forrige . Indhold . Næste->

1030.

14 Juni 1676.

Stadfæstelse paa Skydebanen udenfor Vesterport.

Gabriel Bouman.

C. 5. Kgl. confirmation paa bref: Præsident, borgemestere oc raadmend udi dend residentz oc fri rigs stad Kiøbenhafn giøre

VI s.676

vitterligt, at vi effter dend kongl. bevilling, som Hans Ko. Ma. os dend 5 novembris 1674 allernaadigst hafver meddeelt, at staden jordskyld eller kiendelse maa niude af hvis pladzer, som uden for stadens porte beboes, hafver forundt oc bevilget, saa oc etc. erlig, agt oc welforstandig mand Gabriel Bouman en plads oc hosliggende hauge rum, liggendes wester uden stadens Wester port inden for dend yderste gamle tranchements wold, strechende sig i lengen oc breeden effter ingenieuren Gotfred Hofmans alne maal som følger: af Øster oc j wester langs med lande weyen 103 allen, af sønder i nør langs dend gamle trenchementz wold halffemtesindstyfve oc tu alne, bag fra skydebanen, saavit gaards rummet strecher, 52 allen, langs haufgen 60 allen, dend fierde side af haugen imod festningen 51 allen. Huilchen forskrefne jordsmon, plads oc haugerom fornefnte Gabriel Bouman oc hans arfvinger maa foruden nogen paaanche af os eller wores effterkommere hafve etc. Dog at fornefnte Gabriel Bouman oc hans arfvinger aarlig gifver til staden til jordskyld 4 rixdlr., som til stadens kiemner, som nu er eller hereffter kommendes worder, til en hver Michelsdag imod tilbørlig quitering skal erlegges oc betales, saafremt bemelte Gabriel Bauman oc hans arfvinger samme plads oc haufgerum agter at niude oc beholde. Des til bekrefftning under wores stads zeigel. Actum Kiøbenhafn dend 24 martij 1676. Da wille wi etc. Forbiudendes etc. Hafniæ 14 junij 1676.

Sæl. Reg. XXX. 224-25.

VI s.677

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 26 20:27:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top