eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1028

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 676
Nummer: 1028


<-Forrige . Indhold . Næste->

1028.

6 Juni 1676.

Udskrivning af tomme Øltønder. Pramme og Baade skulle holdes beredte til Hærens Brug.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj til forehafvende transport en stoer andeel tomme øll tønder u-omgiengelig behøfver, huilche iche saa hastig kand forferdiges, som tiden oc fornødenheden det nu endelig udkrefuer, da er voris etc., at j strax eders yderste fliid anvender, os femten hundrede tomme øl tønder hoss borgerschabet, særdeelis hoss bryggerne saavel j Christianshafn som her i staden, det allersnarist mueligt er, at forschaffe oc til veye bringe, huilche j, saa snart de indkommer, paa Bremmerholm hafuer at lade lefvere, ey paa tuiflendis, at saa som det voris tieniste høylig magt paaligger, en huer sig io desto villigere herudinden lader finde. Her foruden hafuer j oc strax fornøden anordning at giøre, at alle pramme, store baade oc andet fartøyg, som udj haufnerne eller anden stedtz her for staden findes, med des folch oc ald tilbehør forferdigede i goed beredskab holdes, til huilchen tid oc sted vi allernaadigst derom videre lader tilsige. Der med etc. Hafniæ d. 6 junij anno 1676.

Sæl. Tegn. XLI. 292.

VI s.676

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 26 20:21:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top