eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1016

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 671-672
Nummer: 1016


<-Forrige . Indhold . Næste->

1016.

28 April 1676.

Om Renligholdelse af Graabrødretorv og Kongens Nytorv. (Jfr. Nr. 555.)

Johan Heideman.

C. 5. Kgl. confirmation paa bref: Wi Friderich dend Tredie etc. tillader os elskelige Johan Heideman etc. at maa hereffter fra dette wores brefves dato annamme oc oppeberge lade dend hid indtil os elskelige borgemestere oc raad her udi staden forundte wogne penge etc. 7 junij 1668 under wort zignet Friderich. Da ville wi bemelte bref, efftersom der herofven indført findes, allernaadigst hafve confirmeret oc stadfest saa oc etc. Hvorimod bemelte Johan

VI s.671

Heideman effter egen ærbiudelsse end ydermeere skal forpligted wære, det store Kongstorfve sampt Graabrødre torf at reenholde, dog at en hver, i hvem det oc kand være, som paa samme torfve er boendes, self for sine døre reenholde eller oc med ham for en wis penge om aaret derom accorderer. Oc helles forbindes hermed alwaarligen, at ingen u-humskhed eller andet skarn oc u-reenlighed af hussene der omkring eller af hosliggende gader paa ofvenbemelte torfve udkastes, under straf som forrige derom udgangne forordning om melder. Hvorofver oc magistraten uden nogen persons anseelsse tilbørligen hafver st holde oc meer ommeldte Johan Heideman herudinden med ald behørlig assistentz wærer beforderlig. Forbiudendes etc. Hafniæ 28 aprilis 1676.

Sæl. Reg. XXX. 153-55.

VI s.672

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 26 19:27:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top