eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1013

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 670-671
Nummer: 1013


<-Forrige . Indhold . Næste->

1013.

22 April 1676.

Om Brochmands Senge i Vartov.

H. Enwold Parsberg oc Thomas Fincke.

C. 5. Wiide maa j oss elschelige h. Enwold Parssberg etc. oc Thomas Fincke etc., at efftersom for os allerunderdanigst er andraget, huorledis en stoer deel af de penge oc dend capital, som afgangne d. Jesper Brochmand, fordum biscop ofuer Siellands stifft, til Wartou hospital her udj staden oc de fattiges vnderholding schienchet oc foræret hafuer, imod fundatzens klare bogstafuer schal vere optagen og til anden brug henvendt, de fattige aldeelis til ingen nøtte, da paa det samme legatum med tiden icke schulle slet uddøe, er woris etc., at j retter eders lejlighed effter, hospital forstanderen Peder Munck med obligationerne paa forschrefne capital saauelsom med hospitalets documenter oc regnskaber, saa oc sambtlige vedkommende, paa en belejlig tid oc sted for eder at lade indkalde oc om sagen flittig inqvirere oc effter des befundne beskaffenhed dennem endten i mindelighed at foreene eller ved endelig dom oc sententz adtskillie. J hafuer oc der foruden at tilholde de fattiges oldermand rigtige obligationer at fremviisse, paa huiss capital ofuenbemelte d. Jesper Brochmand til trende fattige enckers aarlige underholding aflagt oc gifuet hafuer, paa det der af kand erfaris, huorledis dermed tilgaaed er oc de fattige i fremtiden icke derofuer schulle lide schade.

VI s.670

Huis j oc her udinden forrettendis worder etc. Mens dersom nogen af eder etc. Hafniæ d. 22 aprilis anno 1676.

Sæl. Tegn. XLI. 236-37.

VI s.671

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 26 19:16:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top