eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1004

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 667
Nummer: 1004


<-Forrige . Indhold . Næste->

1004.

16 Marts 1676.

Privilegium paa et Tobakspinderi.

Samuel Furst.

C. 5te giøre alle witterligt, at vi effter allerunderdanigst ansøgning oc begiering allernaadigst hafver bevilget oc tilladt, saa oc etc., at Samuel Furst maa her etc. it tubach spinderie tilligemed dennem, som dermed allereede benaadede ere, indrette oc til des fortsettelse tubachs blade self lade indføre, ald dend stund oc saa lenge hand paa behørige stæder wores told oc rettighed effter seeniste udgangne told ordinance, af hvis hand deraf lader ind eller udføre, tilbørligen erlegger oc betaler oc ellers u-straffelig goed tubach spinder. Hvilchen tubach, saavel u-spunden som spunden, hand oc saa her sammesteds u-formeent maa selge oc afhænde, til hvem med hannem kiøbe wille. Oc saasom hand sig allerunderdanigst hafver erbudet oc paataget, vores armee med goed tobach af alle slags tilbørligen oc uden mangel at forsiune, til hvilchet at effterkomme hand fornøden forraad maa forskaffe, da hafve wi, i henseende til dend bekostning hand derpaa forud maa giøre, ydermeere allernaadigst bevilget, at hand tubachs handelen ved wores armee alleene skal niude oc til dend ende een stapel i leyren eller j nerverelsen uden fore, hvor hand det sig self beleyligst oc wores armee til fordeel best eragter, maa lade sette (wor kiøbsted Helsingøer allene undtagen, hvor wi nogle sær fem aars frihed paa tobachs handelen allernaadigst forundt hafver) oc maa ingen manqvementer (i.e.: marketenter) eller andre endten paa marchen eller udi leyren nogen tubach under des confiscation oc anden wilchorlig straf fal holde eller udselge, med mindre de dend hos bemelte Samuel Først hafver kiøbt oc sig tilforhandlet eller oc er af dend tubach, som med hans merche stempled eller tegnet er. Hvorfore hand oc skal tiltengt wære, altid goed, frisk tubach j forraad at hafve oc derpaa ey høyere priiss at sette, end som dend her i staden gielder oc selges, for uden naar wores armee kand wære en ti miile herfra Kiøbenhafn, hand da 2 Sk. danske meere end ordinarie for hver pund maa tage. Forbiudendis etc. Hafniæ 16 martj 1676.

Sæl. Reg. XXX. 100-02.

VI s.667

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 19:49:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top