eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1000

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 664-665
Nummer: 1000


<-Forrige . Indhold . Næste->

1000.

14 Feb. 1676.

Om Købet af Laboratoriets Plads paa Christianshavn.

Gen. krigs commissariatets oc søe estats deputerede.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Eftersom wj allernaadigst hafuer afhandlet woris geheimeraad oc feldt herre os elschelige h. Hans grefue Skach til Skachenborg etc. sin paa Christianshafn tuert ofuer for Tøyhuset beliggende oc nyligst opfyldte pladtz, saa som den nu forrefindes indplancket, med det der paa opsatte huus ofuer hofuedet for 3000 rixdlr., saaledis at bemelte h. Hans grefve af Schach schal korte baade udj extraordinaire styrer oc penges udgiffter, som enten allerede paabudne ere eller endnu her effter paa biudes kunde, sambt den ordinaire matricul skat, indtil forskrefne summa hannem fuldkommen afbetalt er. Oc saasom vj allernaadigst ville, at baade lands militien oc søe estaten udi samme pladtz schall participere och huer dend halfve summa nemlig 1500 rixdlr. udj forschrefne paaleg oc skatter sig schal lade decourtere, thi er voris etc., at j derom med søe estatens deputerede confererer oc der effter fornøden anstalt giører. Dermed etc. Hafniæ d. 14 februarij anno 1676.

VI s.664

Lige saadan en befalling blef exped. til søe estatens deputerede samme dag at conferere med gen. krigs commissariatets deputerede anlangende det samme.

Sæl. Tegn. XLI. 179-80.

VI s.665

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 19:20:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top