eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.96

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 83-84
Nummer: 96


<-Forrige . Indhold . Næste->

96.

12 Marts 1464.

Skøde til St. Antonii Alter i Nikolaj Kirke paa en Gaard mellem Fisketorvet og Læderstræde.

For alle mæn, thette breff see eller høre læsis. kungøre wii Niels Anderssøn, byfoghet i Kopenhaffn oc radhman i samæstædh, Barquart van Hamelen, borgemester, Ditløff van dem Borne, radhman, Pær Jonssøn, Niels Anderssøn, fiærdingsmæn, Marten Nielssøn oc Jacob Later, bymæn i samæstæd, at vnner wor herris aar mcdlx quarto mandaghen næst effter dominicam letare war skicket for oss pa Køpenhaffns bything oc flere dondemæn, som tha nærwærendis ware, beskeden man Albricht van Anclim pa beskeden quinnes wegne Tale Lalis Sywort van der Rynnes effterleffuere, hwilken pa hennes weghne gaff, vplodh oc schøte hetherligh man Gherlagh Floer, radhman i Køpenhaffn, een gardh, hws oc jordh pa sancti Antonii alteris wegne i sancti Nicolai kirke i Køpenhaffn, liggendis synden weth Fiske-

IV s.83

thorghet, i hwilken gardh forscreffne Tale Lalis nw boor, østen næst then gardh, som Lassæ Bager nw boor, oc rækkær til eet annæt strædæ, som kallis Lædhærstrædet, meth all forscreffne gardhs lengge oc brede, enchte vndentaghet, til ewerdelige eyæ haffue skullendis, Gudh til loff, jwmfru Marie oc sancto Antonio oc alle cristne syælæ til help, roo oc lisæ. Oc bewiisde forscreffne Albricht thet samæ tiidh met donde mæn, som ær Tidikke Berntssøn oc Kralle, bymæn i Køpenhaffn, at forscreffne Tale i syn wælmacht oc frii welie foldmechtigh haffde giort, kærlighen bedhet oc befalet forscreffne Albricht forscreffne gardh, hws oc jordh til forscreffne sancti Antonii alter pa hennes wegne at skøde, som fore ær rørt. Oc war forscreffne gaffuæ oc skøde statucht mælt, oc war om thisse forcreffne ærændæ pa then tiidh engen gensielsse. At wii swo haffue hørt oc seet, som forescreffuit stander, thet witne wii met wore jncigle hengde for thette breff. Giffuit oc screffuit aar oc dagh, som forescreffuit standher.

Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh.- Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv. Det 2det og 3die Segl vare adelige, de andre Bomærker.

IV s.84

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn feb 9 16:06:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top