eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.92

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 78-79
Nummer: 92


<-Forrige . Indhold . Næste->

92.

24 Okt. 1463.

Dronning Dorotheas Skøde paa en Gaard vesten for Helliggestes Badstue.

Wii Dorothea, med Guds naade Danmarckis, Sweriges, Norgis, Wendis oc Gottis drotning, hertuginde i Sleswig oc grefinne i Holsten,

IV s.78

Stormarn, Oldenborg och Delmenhorst, gier witterligt alle, som nu er oc komme skulde, os at hafue soldt oc afhændt och selger oc afhænder med dette wort obne breff hæderlig oc bescheden mand Claus Nyman, raadmand i Kiøbenhafn, en wor gaard oc grund, som nu tilforn laugbuden er paa Kiøbenhafns byting at sellies, som Jens Tyggesen aff wapen fordum aatte oc udi boede, liggendis westen nest Helliggeisthuus badstue oc østen nest den gaard, som Peder Pedersen Bager nu udi boer, udi wor Frw sogn i Kiøbenhafn, med lengde, breede oc wijde til twende gader, indted undertagid, efter som wort skøde bref, hand derpaa fangende worder, indeholder, huilcken gaard och grund wij kiøbte af werduuge fader, med samme naade biscop Jens i Aarhuus, som det hofuedbref oc skødebref os derpaa gifne udwiise, oc hafue haft hannem med loulig laugehøft i wor fri hafuende were oc ulasted oc ukiert, siden wi hannem kiøbte, oc hertil dags werit fremdeelis, och fuld wærd af forscrefne Claus Nyman i gaat rynst guld och pendinge at have oppebaaret for forscrefne gaardz oc grunds eiendom oc rettighed efter wor fuldkommelig nøge. Ti tilbinde wi os oc woris arfuinger forscrefne Claus Nyman oc hans arffuinger forscrefne gaard oc grund med ald sin rette behøring oc eyendom at frij, hiemle oc tilstaa for hver mands tiltalle, hvis os oc wore arwinger pligtig er att giøre efter lowen, til ewindelig eye, och til forwaring och widnisbiurd herom hafue wij ladet wort secrete indseigel henge neden for dette bref, som gifuet oc skrefuet er paa wort slot Kiøbenhafn mandagen nest effter S. Lucie evangeliste dag aar effter Guds biurd 1463.

Afskrift i Resens Haandskrift »De Fattiges Forraad«, I. 296-97. Tidligere trykt i Hofmans Fundatser X. 183-84.

IV s.79

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor feb 6 20:22:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top