eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.916

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 797-798
Nummer: 916


< Forrige . Indhold . Næste >

916.

18 Avg. 1679.

Skøde paa en Gaard i Højbrostræde. Jfr. II. S. 736.

Peder Willumsen Deichman, Kongelig May. byefoget i dend kongel. residens och frie rigs stad Kiøbenhaffn, Christian Johansen, Bewertin kiembner, Michel Clausen, byschrifver, Jacob Høe, kiøbmand, oc Just Schowert, brøgger, borgere sammestedz, giør witterligt, at aar 1679 mandagen dend 18 augustij paa forskrefne Kiøbenhafns byeting var schichit erlig, velagt och forstandig mand Johan Rul, borger och forordnit procurator her vdi staden, effter sckrifftlig fuldmagt af erlige, agtbahre oc velfornehme mend, Tomas Oxsen, Jochim Frideboldt, Hendrich Schup, Lambert Mandel, Jochum Kurtz oc Claus Vysing, sambtlige borgere oc handelsmend her ibidem, och formøndere for sal. Johan Danx børn, vdgifuen oc vnderskrefuen, och vdi louglig thingsliud med haand oc mund schiødte oc aldeelis afhende fra dennem, deris pleyebørn och arfuinge thil dend weldedle, høyoc velfornehme Matrone Ide sal. Doct. Moths effterlefuerske, oc hendis arfvinger, ved hendis fuldmegtig udi denne sag erlig, agtbahr oc velfornehme mand Berndt Tam, borger oc handelsmand her samme-

IV s.797

stedtz, een deris plejebørns sal. faders afg. Johan Danxsis gaard liggendis imellum Margrete sal. Liuder Stifkens gaard paa dend søndre oc welbemelte Ide sal. Doct. Moths egenn gaard paa dend nordre siede, med thuende jern kacheloufne oc en cantoroufn, sambt aldt hvis nagelfast er, disligiste en indmuhrit brøggerkiedel sambt tilstedde verennde brøggerkar, item fersk pompevand udi gaarden sammestedz, hvilcken forskrefne gaard osv. Købekontrakten var dateret 9 Sept. 1678.

Orig. paa Perg. tilhørende Oldn. Museum.

IV s.798

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 21:25:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top