eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.915

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 797
Nummer: 915


< Forrige . Indhold . Næste >

915.

26 Marts 1672.

Skøde paa en Gaard i Silkegade.

Jens Lauridsøn, byfogedt i den kongelige residentz och fri rigsstad Kiøbenhaffn, Christian Johansøn, Beuertin Kiemner, Michel Clausøn, byskriffuer, oc Marcus Mickelsøn, borgere samesteds, giøre witterligt, at aar 1672 tiissdagen dend 26 martii paa fornefndte Kiøbenhafns byting war skichet erlig och wellforneme mand Albert Heintz, Kongl. Ma. trøchte papiers forwaldter vdi Danmarch och Norge, induaaner her udi staden, som vdi louglig thingsliud med haand oc mund skiødte och aldeelis afhende fra sig, sin huustroe och begge deris arfuinger thil høyestbemelte Hans Ko. Ma. general postmester i Norge och munster commissarius ofuer Bremmerholm, Tøyhuuset, Prowianthuset och Brøggerset, dend weledle, høyagtbahre och welfornehme mand Albert Schumacher, residerende hersammesteds, hans kiere huustroe och begge deris arffuinger wed hans tienner Bertel Christensen enn hans gaard, grund och eyendom, imellom Hans Ko. Ma. gaard och eyendom, som hæderlig och høylærde mand mag. Rudolph Moht, Ko. Ma. slodsprædicant, nu beboer, paa dend eene side, och Friderich Werdelmands gaard paa dend anden side samesteds, med huuse, biugning och gaardsrum osv.

Orig. paa Perg., noget defekt, tilhører Oldn. Museum.

IV s.797

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 21:14:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top