eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.913

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 793-796
Nummer: 913


< Forrige . Indhold . Næste >

913.

1661.

Beregning af Renovationsskatten efter Husenes Fag. Jfr. III. Nr. 859.

Extract paa alle gaderne sampt huuse och waaninger, huoreffter calculationen skal giøres, sig befinder.30 Fagh. 15 Fagh. 10 Fagh. 9 Fagh. 3 Fagh.
Østergade......... 64 8 13 8 30 5
Kongensgade ........ 43 2 4 6 31 »
Wed Gammel Østeruold. . 8 4 » 1 3 »
Windgaards strede och gangen..... 68 3 2 3 32 28
Nicolaj Kirckegaard . . . 24 1 2 4 15 2
Admiralsgaden ....... 18 1 3 7 6 1
Schualler gaarden ..... 9 » » » » 9
Dybet ........... 34 » 1 » 33 »
Olchegaden ......... 37 » » » 34 3
Peder Røuers gang .... 3 » » » 3 »
Laxse strede ........ 47 » 2 » 45 »
Hommer strede ...... 40 » 1 » 38 1
Vden for Holmen ..... 21 » 3 1 17 »
Wed Schlodsbro og Stranden 10 1 5 2 2 «
Lidle Kircke stredet ... 7 » 3 2 2 »
Wallings Kirkestrede . . . 8 » » 2 6 »
Store Kirckestrede .... 5 » 1 1 3 »
Lidle Fergestede. ..... 10 1 3 1 4 1
Stoerre Fergestrede .... 13 1 4 3 5 »
IV s.793
30 Fagh. 15 Fagh. 10 Fagh. 9 Fagh. 3 Fagh.
Weed Stranden fra Hr. Olluff Parsbergs till Johan Steinkuhl ....... 23 5 13 1 3 1
Fra Amager broe til Børsen 8 » 8 » » »
Gammel Børsens pachhuuse  40 » » » 40 »
Bag Børsen. ........ 17 7 5 3 2 »
Schlodsholmen ....... 22 7 2 4 8 1
Snaregaeden ........ 21 5 10 1 2 3
Magstrede ......... 26 2 4 3 11 6
Wandkonsten ....... 17 » 3 1 6 7
Bag Wandkunsten..... 9 » 1 » 8 »
Farregaden, Compani- och Lærstrede ....... 97 5 19 5 51 17
Mougens Røggers gang . . 3 » » » 3 »
Pellegaarden ........ 3 » » » » 3
Broelegger strede ..... 22 3 5 2 8 4
Endeløsstrede ....... 17 » 2 » 4 11
Store och liden Knabberup strede... 19 » » 4 5 10
Raadhuusstrede ...... 16 » 5 3 6 2
Byesuennegaarden ..... 9 » » 1 6 2
Kattesund ......... 38 » 1 6 18 13
Lauendelstrede. ...... 33 » » 2 19 12
Mickel Brøggers gade ... . 34 2 » » 14 18
Pølsegaarden ........ 5 » » » » 5
Hendrick Fyrings gang . . 16 » » » 10 6
Store St. Clemends strede 24 » » 3 12 9
Lidle St. Clemends strede 7 » » 2 4 1
Helle Kors strede ..... 16 » » 3 6 7
Wogn Bastuff strede . . . 27 » 1 2 20 4
Fra Farregaden wed Wester-
uold till Studium strede
39 » » 1 8 30
Høigbroe strede ...... 12 2 5 3 2 »
Amager torff, Wimmelskafft
och Klædeboederne in alles ......
93 32 28 18 14 1
Hysken strede . ...... 17 » 1 6 10 »
Bastuff strede ....... 31 » 2 4 16 9
Nye och Gammel torff . . 36 8 13 4 11 »
IV s.794
30 Fagh. 15 Fagh. 10 Fagh. 9 Fagh. 3 Fagh.
Westergaden ........ 46 4 15 15 12 »
Store Laurs Biørns strede 32 1 2 3 2 24
Lidle Laurs Biørns strede 16 » » 2 9 5
Studium strede ...... 78 4 9 4 36 25
Tegelgaard strede ..... 64 » 1 » 4 59
Sanct Peders strede ... 80 1 2 13 45 19
Lauridtz Ley strede.... 35 » 1 1 13 20
Nørre wold......... 37 » » » 15 22
Nørregade ......... 71 17 22 9 19 4
Schidenstrede och Gangen 38 » » 4 23 11
Vor Frue Kirckegaard... 9 2 3 3 1 »
Fiolstrede.......... 58 » » 3 42 13
Fra Nørregade till Fiolstrede 6 » » » 6 »
Fra Fiolstrede til Niels Distillers.... 16 1 2 2 8 3
St. Giertrud Strede .... 8 » » 1 1 6
Pusteruiig, Rosengaarden
och Matthieses gang in alles..........
52 6 2 3 20 21
Lauridtz Hesselbergs gang 6 » » 2 » 4
Mickel Wibes och Niels
Hammers gang in alles
49 » » 2 30 17
Peder Huidtfeldt strede och
i Porten........
42 » » 4 27 11
Store och liden Kannecke
strede .........
26 9 » 3 12 2
Schindergaden till M. Jørgen
Ellers ........
48 2 7 5 30 4
Klosterstrede ....... 32 1 3 6 12 10
Løffstrede och Groebrøer 38 5 4 7 16 6
Store och liden Hellegest-
strede .........
47 » » » 38 9
Thuchthuuset. ....... 12 1 1 2 6 2
Kiøbmager gaden ..... 89 22 22 14 25 6
Silchegaeden ........ 9 » » 1 8 »
Klareboderne ........ 8 » » 1 7 »
Landemercket........ 45 1 2 2 33 7
Springgaeden och Piilestrede 99 7 9 10 58 15
Antoni strede........ 26 1 » 2 14 9
IV s.795
30 Fagh. 15 Fagh. 10 Fagh. 4 Fagh. 3 Fagh.
Myntergaden ........ 15 » 2 2 9 2
Wognmandgaden ...... 57 » » 2 40 15
Gammel mynt och Siughuset
in alles ........
55 » 4 5 43 3
Christen Berneckou strede 28 » 1 » 23 4
Peder Madtzens gang ... 29 » » » 19 10
Grønegaden ......... 43 1 » » 30 12
Dirick Badskers gange... 7 » » » 7 »
Møntergaden ........ 25 3 » 6 16 »
Wed Østeruold, Claus Sølff-
uerpaaappis waaninger
22 » » » 22 »
Brønstrede ......... 21 » » 1 20 »
Sæleboderne wed Østeruold 25 1 » 1 8 15
Lidle Strandstrede och i Jan Steenkuhles gange in alles... 129 1 7 7 86 28
Wed graffuen och Kongens haffue saauel de nye opbygte pladtzer foruden Kongens nye boeder til sammen .... 82 3 4 9 60 6
Bredegaeden ... 71 1 » 1 32 37


Huuse och gaarde in alles 3107
Kand bedrage sig aff alle gaarde, huuse och waaninger, huoraff indkomsten er adt foruendtendes, ongefer in alles 2400 rdl.

Udenpaa: Offuerslag renoveringens direction angaaende. Johan Smits dont. Geh.-Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, K. K.

IV s.796

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 21:00:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top