eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.908

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 786-788
Nummer: 908


< Forrige . Indhold . Næste >

908.

1645.

Fortegnelse over Adelens Gaarde (i Anledning af Udgift til Befæstningen).

Forteignelse paa adelens gaard i Kiøbenhaffn 1645.

Øster Quarter.

Melcker Oldeland, skrifftlig bevilget 25 sl. dlr.

Laxmand Gyldenstiern, er ingen tilstede derfor at suare.

Hr. Christoffer Vlfeld, general krigs commissarius loffvet det hos sin fader at anbringe.

Hr. Joest Høeg (rettet til F. Soffie Brahe), skrifftlig bevilget jeg mener 20 sl. dlr.

Steen Bech, skrifftlig bevilget 30 s. dlr.

Hr. Christoffer Vrne, ingen resolution i hans frawerelse.

Hr. Olluff Parsbierig, i Hr. Olluff Parsberigs fraverelse sig intet at kunde der om slutte.

Strand Quarteer.

Fru Wiffuekis.

Olluff Rosenspars, skrifftlig beuilget 210 sl. dlr.

Hr. Jørgen Windtz, skrifftlig bevilget 30 rix dlr.

Karen Andersdatter, borgemester och raad indstillet.

Snaris Quarteer.

Erenst Normandz, er ey her i byen.

Fredrich Parsberig, skrifftlig bevilget 15 slet dlr.

Wester Quarteer.

Morten Pax, absens.

Christoffer Pax, absens.

Pros Mund, er ingen tilstede derpaa at suare.

Hr. Chandtzeler, ingen resolution, absenti domino cancellario.

Nørre Quarteer.

Christen Ericksens, absens.

Herløff Erichson, borgemestere hiemstillet.

IV s.786

Kledeboe Querteer.

Fru Lehne Rud, sig intet at kunde udgiffve.

Vincentz Bilde, 10 sldlr.

Otte Brahe, 20 cour. dlr.

Fru Sophia Randtzov, sig intet at kunde udgiffve.

S. Christian Fris, Fru Barbare Wittrup aff denne gaard och den anden haffver bevillget 50 sl. dlr.

Holger Rosenkrandtz, absens.

Kiødmanger Quarteer.

Hr. Claus Daais, er ingen tilstede.

Hr. Thage Toettis, absens.

Frandtz Lyckis, skrifftlig bevilget 30 rix dlr.

Hans Lindenov, skrifftlig bevilget 30 rix dlr.

Fru Mette Rosenkrandtz, 15 sldlr.

Gunde Rosenkrandtz, absens.

Stalder Kaas, sig ey middel at haffve noget nu at giffve.

Obriste Kras, absens.

Holgier Rosenkrantz, absens.

Eyler Holck.

Fleming Wlfeld, absens.

Henrich Randtzov, absens.

Fredrich Randtzoe, Fruen suarede sig intet deraff kunde giffve, effter gaarden ey vaar saa, hun enten selff der i kunde boe eller faa leye der aff.

Peder Grubbe, 24 sl. dlr.

Frimandtz Quarteer.

Iffuer Krabbe, absens.

Hr. Palle Rosenkrandtz, er ingen tilstede.

Hr. Fredrich Ridtz, skrifftlig bevilget 20 courante dlr.

Fru Barbra Witterups och Peter Mudtzfeld, ingen tilstede.

Fru Anne Beck, sig icke middel at haffve noget at giffve.

Iffuer Windtz, 20 cour. dlr.

Hr. Hoffmester.

Hr. Henrich Huitfeld, absens.

Otte Sefels, skrifftlig bevilget 10 rdl.

Frue Anne Basses, sig tilforn der till at haffve udgiffvet och nu intet til haffver sig med her i byen at vnderholde, efftersom hun er fra sit, huorfore hun ey denne gang noget haffde at udgiffve, til med vaare hindis bønder saa meget besuerget ved festningerne i Skaane.

Fredrich Vrnis, absens.

IV s.787

Gabriel Kruses.

Johan Bredow, absens.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, JJ.

IV s.788

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 20:02:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top