eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.90

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 77-78
Nummer: 90


<-Forrige . Indhold . Næste->

90.

21 Sept. 1463.

Kgl. Stadfæstelse paa det Vikariedømme, som Jep Klavsen havde stiftet ved Trefoldigheds Alter i Frue Kirke. Jfr. andet Bind Nr. 120.

Wij Christiern, met Gutz nathe Danmarckis, Sueriges, Norgis, Wendis och Godis koningh, hertugh i Slesuigh, greffue i Holsten, Stormern, Oldenburgh och Delmenhorst, gør witterlicht alle, at aar effter Gutz biurd m. cd. lx tercio paa sancti Mathei apostoli och ewangelistæ dagh vti Keldh Nielsens gordh i Køpenhaffn nerwerendis her Korrewitz Rønnof, hofborn førstinnes wor kære hustrues hofmester, her Jens Torbornsøn, her Torbørn Billæ af Abramstorp, her Johan Biørnsøn, rydder, Per Bille af Sannæ, Lasse Henricsen af Skaffteløf och mange flere gode men, som ther tha nerwerendis wore, wor skicket for os welbirdigh mand Jep Clausen i Køpenhaffn, wor elskelige tiener, wetherkennendis sigh ath haffue sticthet nylige then Helge Trefoldighetz altær tiil eth vicaridømæ vti wor Frue kirkæ i Køpenhafn for Gutz tienestis øgelse skildh. Tiil huilcket alters eyær och vicaridømæ han thesse effterscreffne gorde och gotz met all theris rettæ tilligelsæ, met hwat nafn thet helst nefnes kan, enchtet vnnertaget, effterthi som eyendoms brefue ther vppaa rørendis ydermere inneholle, vntæ, gaf och friith fraa sigh och synæ arfuinge antwordedæ och skøthe tiill ewerdelighe eyæ, først then gord, som han nu sielff vti boer, liggendis vti wor Frue soghn sønnen nest apostele alteris jordh tiil Saltbodher, och swa paa then annen sidhe vdh tiil Klædæbodæ. Item en gord nordben nest wedh Henric Bondmagers stenhusgord i sancti Pethers sogn liggendis, som Lydikæ Bager nu vti boer, som ganger fran forscreffne stenhus gordh och swo vdh tiil Radhusstrædet. Item en gordh i sancti Clementz sogn liggendis emellom Helge Korsis altæris gordh och Lene Kortz kolhafue. Item 2 gordhe i Fersløffue i Hornsherrit liggendis, som giffuer 3 pund korn och xii skilling arlige tiil landgille, vti then ene boer Jes Samsing och

IV s.77

vti then annen boer Jon Cristiernsøn. Item 2 kolgordhe i forscreffne Køpenhafn i sancti Pæthers sogn liggendis bodhe tilsammen synnen nest vedh then gordh, som Nis Steffensen wougnkarl nu vti boor och nordhen hos Lauritz Sasses gordh. At swo er ganget och farith for os i alle madhe, som forscreffuit stander, tha haffue wij hength worth jncigel til sagher nedhen for thette worth breff, som giffuit er aar, dagh och stedh, som forscreffuet stander. Welbyrdigh man Keld Nielsen af Harelsborgh, wor oc rijgens canceler och rættær, til witnesbirdh in testimonium premissorum.

Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.78

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 4 21:04:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top