eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.899

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 774
Nummer: 899


< Forrige . Indhold . Næste >

899.

20 Jan. 1623.

Skøde paa en Gaard paa Købmagergade.

Wij effterschreffne Laurids Hanssen, byefougedtt vdj Kiøbenhaffn, Niels Christennsen Glarmester, stads kiemner, Hanns Møller, maler, Henrich Korris, borgere, och Madtzs Hannsen, byeschriffuer sammesteds, giøre witterligt, at aar 1623 manndagen den 20 janvarii war skicket paa Kiøbennhaffnns byetinngh for os och mange dannemend flere, som den dag till tinge forsamlede ware, erligh och besckeedenn mand Dirich von Neus, skomagger, borger her i staden, och vdi loulig thingsliud med haand och mund solde, schiøtte och affhennde fra sig, sine børnn och arffuinge till erlig, wellagt och fornemme mannd Henrich Fuhrenn den Junger, borger och wiinhandler her sammesteds, hanns kiere hustrue Kierstine Pedersdaatter, deris børnn och arffuinge en hanns gaard med huuse, bygningh och gaardsrom, liggenndis her vdi Kiødmanger gade paa den westerside aff gaden, sønden nest op till borgemester Knud Marckursens och nordenn nest op till Hermand Heggerfeldzs gaarde, som Staphen Søffrennsen Aars nu vdi boer, huilcken forskrefne gaard osv.

Selve Skødet er dateret 18 Jan. 1623, medbeseglet af Herman Hegerfeldt og Peder Mosfeldt. Orig. paa Perg. tilhører Oldn. Museum.

IV s.774

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 21:05:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top