eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.892

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 767
Nummer: 892


< Forrige . Indhold . Næste >

892.

18 Feb. 1613.

Skøde paa en Gaard paa Hjørnet af Vestergade og Vombadstuestræde.

Jeg Lauritz Gregerszen, borger i Kiøbenhaffn, kiendes och giør witterligt, att ieg aff min frii wilge och welberaade huff haffuer soltt och affhændt och nu met dette mit obne breff selger och aldeelis affhænder fra mig och mine arffuinge thill erlig, welforstandig mandt Søffren Søffrensen Schriffuer, borger her sammestedzs, hanns kiere hustroe Inger Jensdaater, begge deris børnn och arffuinge en gaardt med huse, bøgning och gaardtzsrom, iegh nu sielff iboer, liggendes her i Kiøbenhaffnn, westen for Gameltorg paa hiørnet vdtill Westergade och Wombadstuestræde, østen nest optill Giertrud Jens Schøttes waaninger, huilckenn forschreffne gaardt osv. Den sædwanlige Jordskyld skulde udgives til Universitetet. Vidner: Jacob Clausenn, Lauritz Hansenn Schriffuer, borgere, och Mauritz Christensenn, byeschriffuer. Giffuet vdi Kiøbenhaffnn den 18 februarii anno sextan hundrede och trættan.

Orig. paa Perg. tilhørende Oldn. Museum.

IV s.767

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 19:55:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top