eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.880

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 762
Nummer: 880


< Forrige . Indhold . Næste >

880.

30 Juli 1602.

Iver Povlsen og Anders Hes faa Anbefaling til Storfyrsten af Moskov om at hjælpes til deres Tilgodehavende.

Till Axell Gyllenstiern, Axell Brahe och Christian Holck.

Christianus 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at effthersom os elskelige Annders Hes, borger wdj wor kiøbstedt Helsingøer, paa sin egne, och Iffuer Pouelsen, borger her j Kiøpenhafn, paa sine børns wegne skall haffue en ansehnlig summa pendinge at foddre huos grottfursten aff Muschow Hans Kayserlige Maiestet, och forskreffne Anders Hes saa well som forskreffne Iffuer Pouelsens fulmechtige nu achter att begiffue thennom didt indt vdj landet, om forskreffne deris tilstaenndis gieldt att lade giørre anfordrinng, haffue de vnderdanigst werret begerrenndis worris naadigste befordrinng vdj samme deris sag. Tha efftherdj wy af øfrighets embede erre pligtige worris egne vndersotter vdj all billighed at handtheffue och till rete at forhielpe, bede wy eder och naadigst begere, attj eblandt andre eder nu paalagte och betroedde errinde medt største flidt hos hiøgbemelte grotfursten af Muskou hans kierlighet giører anfordring, att forskreffne worre vndersotter mue komme till deris betalling, forreholdendis Hans Kayserlige Maiestett, thett wy ingenlunde os andet till Hans Kayserlige Maiestett forsehe, endt att worris vndersotter vdj Hans Maiestetz grotfurstendumb wederfahris huadt christeligt och ret er, och at Hans Keyserlige Maiestet lader forskreffne worre vndersother niude worris forskrifft, den wy thennom naadigst haffuer medgiffuitt, gott adt. Haffniæ 30 julij anno 1602.

Tegn. o. a. L. XIX. 365.

IV s.762

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 19:00:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top