eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.88

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 75-76
Nummer: 88


<-Forrige . Indhold . Næste->

88.

16 April 1463.

Mogens Jensen lejer af Nikolaj Kirke en Gaard i Bjørnebrogade.

For alle mæn, thettæ breff see eller høræ læsis, kungør oc kennes jæch Magnus Jenssen, byman i Køpenhaffn, at jæch i leyæ hauer en jordh aff hetherlige mæn Gherlagh Floer, radhman i Køpenhaffn, Danckort Langge oc Lassæ Bager, kirkeweryæ til sancti Nicolaj kirkæ, hwilken jordh, som hører forscreffne sancti Nicolai kirkæ til, j myn daghæ, myn husfrwis daghe Citzes, som jæch nw hauer, oc i beggis wore echte børne daghæ, liggendis synden næst then gardh, som Marten Ywertssen nw paboor i Biørnebrogade, meth swodan wilkor, at jæch och myn forscreffne husfrw oc beggis wore echte børn schulæ lathæ byggæ forscreffne grund oc holde i gode made, oc hwat bygning ther vppa byggis, then skal thækkis meth sten, oc scule wij giffue hwert aar thre lubiske marck aff forscreffne grund til forscreffne sancti Nicolai kirke til landgille, halffdelen Pasche tiidh och halffdelen jnnen sancti Michaelis dagh betalescullendis; hwat thywnggæ, som pa leggis forscreffne jordh aff koningis wegnæ eller byss wegnæ, then scule wij vdgiffue oc enchte regnendes forscreffne sancti Nicolai kirkæ til. Item scule wij engen macht haue forscreffne jordh eller bygning, som ther pa bygd ær eller her effter ther pa byggis, j pant at sættæ eller seliæ eller, affhendæ eller affflyttæ mod forscreffne kirkeweriæ radh oc folbordh, nw ære oc komendis worde. Nar wij thissæ forscreffne wilkor icke holde, som forescreffuet standher, tha mwæ

IV s.75

kirkeweriæ, nu ære oc kome scule til forscreffne kirkæ, theris breffue igen at kallæ oc forscreffne gardh, hws oc jordh, byghning oc bethring at anamæ frii oc quit til forscreffne sancti Nicolai kirke oc engen peninge ther fore oss eller noger ther fore at giue. Nar jæch forscreffne Magnus Jenssen, myn forscreffne husfrw Citze oc beggis wore echte børn affgangnæ ære, tha skal oc forscreffne gardh, hws oc jordh, byghning oc bethring meth lengge oc brede kome frii oc allthinggis vhyndret til forscreffne sancti Nicolai kirke vden helperede, gensielse eller noger ytermere rætgang. Til en større forwaring ladher jæch hengge mit jncigle for thette breff oc bedher jæch beskedene mæntz jncigle til witnisbyrdh, som ære Jacob Later oc Marten Nielssen, bymæn i Køpenhaffn. Datum Haffnis anno domini mcdlx tercio sabbato ante dominicam quasimodogeniti.

Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.76

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 4 20:40:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top