eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.878

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 761
Nummer: 878


< Forrige . Indhold . Næste >

878.

19 Jan. 1601.

En Landstryger skal tiltales.

Borgemestere och raadmendt her y byen finge breff, en bedragere och landstryger anrørenndis, som paa nogen tidt her j landet haffuer omløbet och Hans Maiestets vndersother bedraget, och effther at handt nu er bethredit och bekommit, er Hans Maiestet icke tillsindtz hannom wstraffet at lade pasere, at de derforre skulle lade stille hanom for rette och endeligen dømme paa hannom, huis handt for sin mishandling bør at lide, giffuendis thet fra thenom beskreffuitt, som de wille antsuarre och werre bekiendt. Haffniæ 19 januarij anno 1601.

Tegn. o. a. L. XIX. 299.

IV s.761

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 18:51:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top