eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.877

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 761
Nummer: 877


< Forrige . Indhold . Næste >

877.

10 Jan. 1601.

Skøde paa en Gaard i Store Færgestræde.

Jeg Ditmer Dubenack, iserkremer, borger i Kiøbenhaffn, kiendis och giør alle witterligt, att ieg aff min frij wilge oc welberaade huff saa och met min kiere hustrois Kierstine Henrichsdaaters fuldbyrd och sambtycke haffuer sold och affhent och nu met dette mit obne breff selger och aldelis affhender fran mig, bemelte min hustro, begge woris børn och arffuinge thill erlig wellforstandig mand Henrich Furen, borger her sammesteds, hans kiere hustroe Mechtelt Hermansdaater, deris børn och arffuinge en min gaard met huse, bøgning, jord och grund, liggendes paa hiørnett vdtill Fergestrede och det store sancti Nicolaj Kirckestrede der i Kiøbenhaffn, norden nest op till bemelte Henrich Furens egen gaard och westen for Agnette Jacob Schomagers och hendis børns gaard, huilcken forschrefne gaard osv. Vidner: Jørgen Bubbert, Adam Bødker och Hans von Mørsen schredder. Giffuit vdi Kiøbenhaffn den 10 dag januarii anno 1601.

Orig. paa Perg. tilhørende Oldn. Museum.

IV s.761

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 18:47:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top