eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.872

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 757-758
Nummer: 872


< Forrige . Indhold . Næste >

872.

17 Okt. 1599.

De adelige Brevkister i Frue Kirke skulle undersøges, om der findes nogen tilhørende Sten Brahe.

Till Christiann Holck och Claus Dyrre.

Christianus 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att os elskelige Sthen Brahe, wor manndt, raadt och embidtzmandt paa wort slott Callundborg, vnnderdanigst for os haffuer ladet berethe, huorledis hanndt och hans medtarffuinge skulle sauffne en breff kiste, och hanndt nu er kommen wdj forfarrinng, att wdj Wor Frue kircke her vdj wor kiøpstedt Kiøpenhaffnn skall finndis indsett nogle breffue kister, och mandt icke wedt, huem de tilkommer, vnnderdanigst begierrenndis, wy nogen wille tillforordne, som samme breffue kister kunde optage, tha bede wy eder, wille och nu medt thette wortt breff fulmagt giffue, attj nu strax medt thet allerførste opbryder samme breffue kister, och dersom nogen der eblant forskreffne Sthen Brahe och hanns medtarffuinger kanndt tillkomme, att handt denn bliffuer megtig, huis och icke, att de daa aff eder igen bliffuer tillslagen och

IV s.757

forseiglede, saa att breffuenne, der vdj finndis, well kunde igenn bliffue foruarrede. Ther met etc. Haffniæ 17 octobris anno 1599.

Tegn. o. a. L. XIX. 231.

IV s.758

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 21:18:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top