eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.871

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 757
Nummer: 871


< Forrige . Indhold . Næste >

871.

22 Sept. 1599.

Kgl. Befaling om Arven efter Niels Vinke.

Till borgemester och raadt j Kiøpenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, effthersom os elskelige Johann Bernekow till Nielstrup, wor manndt och thienner, paa en sinne thienners och mester Klaus Christoffersenn, sogneprest vdj Herfylle, paa Kirstinne mester Claus Skauboes och Anne Hans Diricksens wegnne vnderdanigst haffuer ladet giffue os tilkiennde, huorledis y den 30 januarij sist forledenn skall haffue dømpt och affsagt en domb emellom thennom paa den enne och Torben Jensen, borger och indwonner her j wor kiøpstedt Kiøpennhaffn, sampt hans medtarffuinger paa den anden side om affgangne Niels Winckis effterladendis godtz och eiendomb, och derudinden icke saa klarligenn och in specie faarefunden, huem samme arff burde at følge, saa de der effther kunde haffue nogen wis efftherrettning, thi bede wy eder och wille, at nar forskreffne sag lougligenn for eder jgen bliffuer indtsteffnet, attj daa samme eders dom saa nochsom forklarer och derudinden specificerer, huilcken aff begge parternne samme arff bør at føllge, saa de thennom der effther kandt wide att rethe. Ther met etc. Haffniæ 22 septembris anno 1599.

Tegn. o. a. L. XIX. 222.

IV s.757

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 20:14:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top