eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.870

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 756
Nummer: 870


< Forrige . Indhold . Næste >

870.

5 Juli 1599.

Befaling om at indstævne en Skipper for Toldsvig.

Till borgemester och raadmendt y Kiøpenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, att som en skipper aff Embden wedt naffn Menien Hern aff Embden skall nu kortt forledenn paa toldtbodenn vdj wor kiøpstedt Hellsingør falskeligenn haffue angiffuet sitt godttz, saa en partt ther aff er bleffuen fordullt och icke fortolditt, och der skibet er nu bleffuen hidt opførtt, befinndis att werre fordult fembten piber spansk seck, fyrre piber fransk winn och tho lester groff sallt, som icke er bleffuenn angiffuet, thj bede wy eder och wille, attj nu strax medt thet allerførste indtsteffner forskreffne skipper for eder vdj rethe och siden kiennder och dømmer om huis godtz, som handt j saa maade haffuer fordullt och icke paa wor toldtbodt angiffuit och fortolditt, iho(i.e.:jo) icke bør till os och kronen att werre forbrut eller icke, giffuenndis thet klarligen fran eder beskreffuit, som y wille antzuare och werre bekienndt, och endog wy well nochsom war foraarsaget hannom derforre paa thet hiøgiste att lade tilltalle och forføllge, tha wille wy ligeuell hannom paa thenne gang ther medt haffue forskonet. Ther met etc. Haffniæ 5 julij anno 1599.

Tegn. o. a. L. XIX. 211.

IV s.756

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 20:10:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top