eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.869

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 755-756
Nummer: 869


< Forrige . Indhold . Næste >

869.

4 Nov. 1598.

Om Magistratens Ret til at deltage i Præstevalget ved Frue Kirke.

Til borgemester och raadmendt her vdj Kiøpenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, att effthersom wy forfarre, huorledis att de hiøglerde vdj vniuersitetet her vdj wor kiøp-

IV s.755

stedt Kiøpennhaffnn erre tillsindtz att wille kalde en skickelig person till sogneprest till Wor Frue kircke hersammestedtz, efftherdj att mester Desiderius Foss formedelst hanns hiøge och bedaugede alder och skrøbelighedt skyldt samme kircke thienniste nu icke lenger kanndt forrestahe, och effther att wy forfarre, attj och skulle formenne eder att haffue nogen rettighedt och interesse vdj samme kaldt, daa bede wy eder, wille och her medt befalle, attj ingen forhindrinng giørrer de hiøglerde paa forskreffne personn at kalde och forordne till samme kircke thienniste. Meden thersom y formener eder therudinden paa nogen eders fryheder och rettighedt att skie forkortt, attj daa denn sag indtsteffner for os och worre elskelige rigenns raadt till første almindelig herredag, daa der ohm att gahe huis billigt och rett er, dog attj midler tidt giffuer forskreffne person huis rettighedt j for hans thienniste och wmage pligtige erre at giffue och giørre, och y till thes till sognepresten dersammestedtz vdgiffuet haffuer. Ther met etc. Haffniæ 4 nouembris anno 1598.

Tegn. o. a. L. XIX. 168-69.

IV s.756

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 20:05:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top