eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.868

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 755
Nummer: 868


< Forrige . Indhold . Næste >

868.

1 Okt. 1598.

Erik Munks Søn maa faa noget af sin Faders efterladte Gods.

Till hoffmesteren.

Christianus 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att som affgangne Erick Munck hanns søhnn vnnderdanigst hos os haffuer ladet, anlange, att wy naadigst wille vnnde och giffue hannom noget aff thet boeskaff, kleder och anndet, som ennu kunde finndis hos os elskelige Jørgenn Bendtzen, raadmandt her vdj wor kiøpstedt Kiøpennhaffnn, aff forskreffne Erick Munckis efftherladendis godtz, tha haffue wy naadigst beuilget hannom att mue bekomme aff samme boskab j sølffkannde och saa mange aff forskreffne Erick Munckis kleder, som sig tillsammens kunde beløbe lxxx daler. Och huis forskreffne Erick Munckis efftherladendis godtz, som finndis hos forskreffne Jørgenn Benndtzen, sig hiøgre kanndt beløbe enndt som forskreffuit star, thet haffue wy naadigst giffuit till skolenns forfremmelse her vdj wor kiøpstedt Kiøpennhaffnn. Thj bede wy eder och naadigst begierre, attj giørrer denn forordning, saa forskreffne Erick Munckis søhnn bekommer huis wy hannom haffuer beuilget, effthersom forskreffuit star. Och thet offuerbliffuenndis bliffuer offuerandtuordet skolenns forstanndere hersamestedtz, haffuenndis indsehende, att saadannt bliffuer foruenndt skolenn tillstede(!). Ther met etc. Actum Haffniæ 1 octobris anno 1598.

Tegn. o. a. L. XIX. 163.

IV s.755

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 20:01:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top